Mijn Westerwolde Beweegt 0

Sportieve Gezonde Jeugd

Jeugd heeft de toekomst. Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG). Als je de jeugd vanaf begin af aan met plezier in beweging krijgt, is de kans groot dat deze op latere leeftijd ook blijft bewegen. Hiervoor willen we de kinderen vanaf jongs af aan vaardig in bewegen krijgen, zodat ze plezier er in krijgen, leren samenwerken, omgaan met winst en verlies. Maar ook  speciale aandacht voor diegene die minder goed mee kunnen komen met bewegen. De basis ligt op de basisscholen tijdens de gymlessen. Maar ook naschools proberen we kinderen mee te laten doen met beweegactiviteiten. Ook wordt er aangesloten bij landelijke en regionale activiteiten zoals Koningsdag, zwemvierdaagse en wandel4daagse. Voor de uitvoering worden sportcoaches/vakdocenten ingezet. Daarnaast worden samenwerkingen aangegaan met de volgende partijen: sportverenigingen en - bonden, stichting Welzijn Westerwolde, Peuterspeelzalen, Kinderopvangorganisaties, zwembaden, basisscholen en voortgezet onderwijs, GGD, jeugdsozen, IND, Alfa College en HIS.


Naschoolse Activiteiten 


Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frederique Kraster

Frederique Kraster
Beweegcoach noord

Ron Wever

Ron Wever
Beweegcoach midden

Tim Beijleveldt

Tim Beijleveldt
Beweegcoach zuid

Marloes de Boer

Marloes de Boer
Sportcoach