Mijn Westerwolde Beweegt 0
zwem4

Zwem4daagse voor alle bassisschool leerlingen in de gemeente Westerwolde

Zwemvierdaagse in de herfstvakantie!

Om de zwemconditie weer op te bouwen na de Corona pandemie wil de gemeente Westerwolde alle basisschoolkinderen uit Westerwolde een stimulans geven. Binnenkort zullen er flyers uitgedeeld worden op alle scholen. Kinderen die mee willen doen aan de zwemvierdaagse kunnen zich aanmelden via deze website en de flyer inleveren bij de kassa van het zwembad Parc Emslandermeer. De gemeente betaalt de deelnemerskosten. 

lees verder

Fittesten gemeente Westerwolde

Fit en gezond ouder worden wil graag iedereen. Wilt u weten hoe uw gezondheid er voor staat? Doe dan mee aan een gratis fittest in onze gemeente.

lees verder

Logo lokaal sportakkoord

Lokaal Sportakkoord geeft financiële bijdrage!

Het Sportakkoord Westerwolde geeft verenigingen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een bijdrage aan te vragen. Het idee/project waar geld voor gevraagd wordt, moet raakvlakken hebben met het Sportakkoord.
Er kunnen 2 soorten bijdragen worden aangevraagd, waarvan de spelregels te vinden zijn bij het online aanvraagformulier:

1. uitvoering lokaal sportakkoord

Een bijdrage voor een nieuw project of activiteit dat in samenwerking met andere partijen georganiseerd wordt en dat na verloop van tijd (met een maximum van 3 maanden in de uitvoering) zelfstandig kan voortbestaan. Aanvragen en meer informatie klik hier.

2. aanjaagbudget gevolgen corona

Een bijdrage voor een reguliere activiteit die als gevolg van corona een terugloop van leden/deelnemers heeft gehad en hierdoor verliesgevend is geworden. De activiteit is gericht op het aantrekken van nieuwe leden en/of kader/nieuwe trainer. Aanvragen en meer informatie klik hier.

Vul het aanvraagformulier in om jouw plannen of ideeën met ons te delen. De stuurgroep Lokaal Sportakkoord Westerwolde neemt binnen twee weken na de aanvraag contact op. Aanvragen kan nog tot en met 19 november 2021. Doe dit vooral; er is nu geld beschikbaar! Vragen? Neem contact op met de stuurgroep, Jack Kamminga via 06 - 26 975 422.

Lokaal sportakkoord Westerwolde nieuw

Lokaal sportakkoord is er voor iedereen!

Om alle lokale maatschappelijke organisaties het woord te gunnen in de uitvoering van het lokaal sportakkoord Westerwolde vragen we jullie om mee te werken aan onderstaande korte vragenlijst.

lees verder

De energieke club nieuw

De Energieke Club

Sportverenigingen hebben het, zeker deze periode, niet makkelijk. Onzekerheid wanneer ze weer hun geliefde sport kunnen aanbieden, hoe houden we de leden binnenboord, welke regelingen zijn er om de financiële tekorten (geen kantine inkomsten) aan te pakken etc etc. Het verduurzamen van de sportaccommodatie kan wellicht voor enige verlichting zorgen in de financiële lasten van de sportvereniging. En hier is het project De Energieke Club een mooie mogelijkheid voor de sportvereniging met eigen accommodatie. Middels het aanbieden van een Energiescan voor sportverenigingen wordt helder inzichtelijk gemaakt op welke manieren de sportvereniging energie kan besparen en daarmee dus ook geld voor de eigen clubkas.

lees verder

006 HVDSG medewerkers bw 20191030 8564

Gratis Scholing voor technisch- en bestuurlijk kader

Vanuit de Sportlijn van NOC*NSF zijn er financiële middelen beschikbaar om sportverenigingen te ondersteunen en te versterken. Veel van deze services (scholing) zijn gratis. Voor Trainers, coaches/begeleiders staan sport specifieke opleidingen op de lijst mits:

lees verder

20151031 Wolverlei binnen Vlagtwedde

De Woudruiters in coronatijd

Hoe creatief zijn verenigingen in coronatijd? Lees hoe de Woudruiters met alle coronamaatregelen toch een dressuur-toernooi hebben georganiseerd. DE 14e editie van de Faber DCV in coronatijd: een speciale uitdaging om dit te organiseren. We hebben begin augustus met het wedstrijdsecretariaat een draaiboek geschreven waarbij we de uitgangspunten hebben genomen die door de KNHS waren opgesteld. De ruiters mochten onder voorwaarden een proef rijden voor een jury. Zij kregen daar geen prijzen of prijzengeld voor. Dit wijkt compleet af van vorige edities met heel veel prijzen en goederen.

lees verder

026 HVDSG medewerkers bw 20191030 8854

Voetbalvereniging Westerwolde in coronatijd

Hoe creatief zijn verenigingen in coronatijd? Lees hoe vv Westerwolde met alle coronamaatregelen toch activiteiten hebben weten te organiseren. Als vv Westerwolde hebben we direct tijdens de ‘eerste’ versoepelingen afgelopen mei / juni getracht om onze voetbalvereniging zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Dit betekende voor ons direct inspelen op de nieuwe maatregelen door hier specifiek beleid op te maken. Zo kon onze jongste jeugd weer trainen tot in elk geval de eerste weken van de zomervakantie. Dat ging om de douches dicht, groepen spreiding, geen vermenging van doelgroepen, letten op de hygiëne, ouders buiten de accommodatie houden en de trainers vooraf een duidelijke training uit laten stippelen met zo weinig mogelijke deling van materialen.

lees verder

Inschrijving periode 2 opnieuw geopend!

Het is even wennen, het aanmelden via de website. Bij een heleboel ouders is het zonder problemen gelukt, bij sommige hebben we even ondersteund. Inmiddels hebben 175 kinderen zich ingeschreven voor een activiteit. Mocht het niet lukken om aan te melden, dan kan er altijd contact opgenomen worden via de ‘contact’ knop op de website. We helpen iedereen graag op weg!

Ondanks de 175 aanmeldingen zien we dat de aanmeldingen toch niet overal zijn zoals we het normaal zien. Dit kan natuurlijk te maken hebben met zorgen rondom het coronavirus of misschien is het aanmelden gewoon nog niet gelukt of bent u het vergeten.

Wij houden ons aan de meest recente maatregelen van de rijksoverheid. Dat betekent in ons geval dus ook dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de kleedkamers en kinderen moeten zich dus thuis alvast omkleden voor de activiteit, net zoals bij de sportvereniging.

We hebben de inschrijving opnieuw geopend tot 30 november. Aanmelden voor de komende activiteiten kan dus nog! Voor alle doelgroepen is er aanbod. Via de knop 'aanbod' komt u bij ons aanbod tot de kerstvakantie.

We hopen dat we nog meer aanmeldingen mogen ontvangen en schroom niet om hulp te vragen als het aanmelden niet lukt!


Met sportieve groet,

Team Westerwolde Beweegt