Mijn Westerwolde Beweegt 0

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Niet genoeg geld? Jeugdfonds helpt!

Veel kinderen waren afgelopen jaar lid van een voetbal-, dans-, turn-, of muziekvereniging en zullen na de zomervakantie weer starten met de wekelijkse trainingen/lessen. Jammer genoeg geldt dit niet voor alle kinderen. Ook in Westerwolde. Hoewel Nederland één van de rijkste landen in de wereld is, groeien in de gemeente Westerwolde 500 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een minimum inkomen. Dat zijn zo'n 3 á 4 kinderen per klas. Deze kinderen kunnen vaak geen lid worden van een sport- of cultuurvereniging en staan letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn.

Plezier

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt deze kinderen. Coördinator Martina Haak-Snoek: “Wij vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om te kunnen sporten of dans-, muziek- of theaterlessen te volgen. Meedoen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en toekomstkansen van kinderen. Ze komen in contact met andere kinderen, krijgen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen zich op fysiek, mentaal en sociaal vlak maar hebben bovenal plezier.”

Jeugdfonds betaalt

Het Jeugdfonds is voor kinderen/jongeren van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een club. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld en een waardebon voor de sportkleding, attributen of een huurinstrument.

Intermediairs

Uniek is dat het Jeugdfonds samenwerkt met tussenpersonen, zogenaamde intermediairs. Dit zijn professionals die betrokken zijn bij de opvoeding, scholing of begeleiding van kinderen. Vaak zijn dit leerkrachten, medewerkers uit de jeugdzorg, medewerkers Welzijn Westerwolde, buurtsportcoaches, schuldhulpverleners of Stichting Leergeld. Zij kennen de gezinssituatie, de wensen van de kinderen en kunnen een aanvraag bij het fonds indienen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bastien Spiegelaar

Bastien Spiegelaar
Vakleerkracht

Marloes de Boer

Marloes de Boer
Sportcoach

Nog geen foto beschikbaar…

Titia Deuling
Vakleerkracht

Tom Stelpstra

Tom Stelpstra
Vakleerkracht