Mijn Westerwolde Beweegt 0
volleybal

Periode 2 herfst- tot kerstvakantie 2022

Schaatsen

Schaatsen

Schaatsen is jezelf voortbewegen op ijs, met dunne ijzers. Schaatsen kan zowel op natuurijs als op kunstijs worden beoefend. Voor de jongste kinderen begint men vaak met dubbele ijzers. Weet je ook hoe ze het vroeger deden? Lang gelden, circa 1000 jaar geleden toen hadden ze nog geen ijzer uitgevonden. Men deed toen botten van dode dieren onder hun voeten en kwamen zo vooruit. Nederland heeft de schaats uitgevonden zoals we die nu kennen. Met het vele water en in de winters ijs, is Nederland echt een schaatsland

Geen activiteiten gevonden.