Mijn Westerwolde Beweegt 0

Bijdrage uitvoering Sportakkoord Westerwolde

Het Sportakkoord Westerwolde geeft verenigingen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een bijdrage aan te vragen. Het idee/project waar geld voor gevraagd wordt, moet raakvlakken hebben met het Sportakkoord en aansluiten bij één van de volgende drie thema:

  1. Jong en vaardig in bewegen: Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.
  2. Inclusief sport en bewegen: Iedereen moet in Westerwolde mee kunnen doen. Denk aan mensen met een beperking of een chronische aandoening of niet financieel voldoende middelen hebben om te sporten
  3. Vitale sport en beweegaanbieders: De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op het aanbieden van passend aanbod.

Klik hier verder naar het Lokaal Sportakkoord Westerwolde.

Klik hier verder voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

Voor het aanvragen van een bijdrage moet u onderstaand aanvraagformulier invullen. Na het indienen van een aanvraag wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen. Vragen? Neem contact op met de stuurgroep, Jack Kamminga (06-26975422).

Naam project / initiatief
Naam aanvragende partij
Naam contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
1. Samenvatting

Beschrijf in een paar zinnen het project of initiatief dat u wilt inbrengen.

2. Bijdrage aan het Sportakkoord

Beschrijf waarom dit project of initiatief belangrijk is en past bij de ambities van het Sportakkoord.

Kruis aan welk van deze ambitie(s) bij uw initiatief passen?

3. Doelstellingen en doelgroep(en)

Welke doelstelling(en) worden gehaald met uw initiatief? En wat is de doelgroep van uw project of initiatief?

4. Plan van aanpak

Beschrijf in het kort hoe uw project of initiatief wordt uitgevoerd.

5. Resultaten

Na afloop stuurt u een kort verslag in woord én beeld naar Jack Kamminga: j.kamminga@hvdsg,nl.
 
Welke resultaten hoopt u met uw project of initiatief te bereiken?

6. Financiën

Beschrijf gedetailleerd waar het budget voor nodig is. Denk aan materialen (aantal en prijs), huur van hulpmiddelen (aantal uren en tarief), inzet van professionals (uren en tarief) (let op: vergoeding professionals maximaal € 25 per uur) of andere kosten. Geef ook aan hoe je het initiatief wil betalen. Zijn er andere partijen die geld, materialen of tijdsinzet leveren?

7. Betrokkenen

Wie zijn er betrokken bij dit initiatief / project? En welke rol hebben zij?

8. Verzoek aan stuurgroep

De vertegenwoordigers van het initiatief vragen het volgende bedrag aan bij de stuurgroep: