Mijn Westerwolde Beweegt 0

Aanjaagbudget na corona

Dit aanjaagbudget is bedoeld voor verenigingen/sportgroepen die door corona een terugval in het aantal leden hebben gekregen. Door minder leden is een groepsles verliesgevend geworden. De sportgroep krijgt met een bijdrage uit het aanjaagbudget de tijd om promotie te maken en weer leden aan zich te binden. Door deze nieuwe en/of afgehaakte leden aan het sporten te krijgen kan de groep daarna weer zonder verlies draaien Het aanjaagbudget is eenmalig aan te vragen.

Klik hier verder voor de spelregels met daarin de voorwaarden en de procedure.

Voor het aanvragen van het aanjaagbudget moet u onderstaand aanvraagformulier invullen. Na het indien van een aanvraag wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen. Vragen? Neem contact op met Jack Kamminga (06-26975422).

Naam project / initiatief
Naam aanvragende partij
Naam contactpersoon
E-mailadres
Telefoonummer
Wat is de reden van uw aanvraag?
Hoeveel geld heeft u nodig om uw activiteit kostendekkend uit te voeren?