Mijn Westerwolde Beweegt 0
Lokaal sportakkoord Westerwolde nieuw

Lokaal sportakkoord is er voor iedereen!

Om alle lokale maatschappelijke organisaties het woord te gunnen in de uitvoering van het lokaal sportakkoord Westerwolde vragen we jullie om mee te werken aan onderstaande korte vragenlijst.

Er is een lokaal sportakkoord opgesteld voor de gemeente Westerwolde. De stuurgroep gaat nu met de actiepunten aan de slag en bestaat uit de volgende personen/organisaties:

  • Jan Hebers, jongerenwerker Stichting Welzijn Westerwolde
  • Marja Elling, voorzitter TGAV
  • Rick Tieben, lesgever TGAV
  • Jannie Rijkaart, voorzitter VC Blijham
  • Jack Kamminga, sportconsulent HVDSG (namens gemeente Westerwolde)
Binnen de drie ambities (Inclusief sporten & bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders en Vaardig  in bewegen) wordt nu vanuit de stuurgroep gekeken welke actiepunten worden opgepakt en op welke manier dit het beste kan. Een concreet voorbeeld is het vormen van een werkgroep om het ‘Nijntje Beweegdiploma’ in de hele gemeente goed op te zetten. Ook de eerder genoemde nieuwe website “Westerwolde Beweegt” is een voortvloeisel uit het Lokaal Sportakkoord.

De stuurgroep wil graag input hebben, zodat  zoveel mogelijk verenigingen en maatschappelijke organisaties hun voordeel kunnen doen. Vandaar het verzoek om de onderstaande vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

De uitkomsten van de vragenlijst worden in de eerstvolgende nieuwsbrief teruggekoppeld.
Vragen:

  1. Welke wensen (breder dan sport/bewegen) zijn er bij jullie leden?
  2. Kunnen jullie aan deze wensen voldoen?
    Zo nee, waarom niet?
  3. Als wij actief met de genoemde wensen aan de gang zouden gaan, wilt u daar dan bij betrokken worden of over meedenken?


We vragen jullie om de antwoorden op deze vragen voor vrijdag 4 december te sturen naar j.kamminga@hvdsg.nl.