Mijn Westerwolde Beweegt 0
006 HVDSG medewerkers bw 20191030 8564

Gratis Scholing voor technisch- en bestuurlijk kader

Vanuit de Sportlijn van NOC*NSF zijn er financiële middelen beschikbaar om sportverenigingen te ondersteunen en te versterken. Veel van deze services (scholing) zijn gratis. Voor Trainers, coaches/begeleiders staan sport specifieke opleidingen op de lijst mits:

  • De opleiding op niveau 0, 1 of 2 bijvoorbeeld: pupillentrainer voetbal, assistent-trainer voor gymverenigingen, -korfbaltrainer 2, scheidsrechter cursus, scholing jureren bij jurysporten maar ook cursussen voor het bestuur.
  • Er geen kwalificatie-eis is voor deelname aan de opleiding. Dus een vrijwillige trainer/coach kan zonder diploma instappen.
  • Het begeleiden/trainen/coachen van sporters centraal staat. Veel aandacht voor pedagogiek.
  • Sport generieke workshops/ opleidingen specifiek gericht op pedagogisch-didactische thematiek (bijvoorbeeld inzichten, pubers, etc.). 

Naast deze scholingen zijn er ook scholingen voor bestuurlijk kader. Hierbij willen wij vooral de sportverenigingen vragen om in hun tak van sport te kijken naar welke behoefte er is voor scholingen vanuit de bond (de vereniging hoeft niet lid te zijn van de bond om mee te doen aan een scholing). Kijk hiervoor op welke scholingen er zijn. Hoe meer er van dezelfde scholing wordt aangevraagd hoe meer regionaal de scholing wordt georganiseerd.

Egbert Bakker is adviseur lokale sport namens NOC*NSF voor de gemeente Westerwolde in het kader van het lokaal sportakkoord. Heb je interesse voor een scholing? Stuur dit dan naar e.bakker@hvdsg.nl. Mocht je vragen hebben over de scholingen en de mogelijkheden bel met Egbert Bakker 06 – 26 97 54 03.