Mijn Westerwolde Beweegt 0

Versterking sportaanbieders

Versterking sportaanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. Hierin werken we samen met de lokale sportaanbieders, dorpsraden,  sportbonden, VNN, andere gemeentelijke beleidsterreinen.

Voor meer informatie zie website Huis voor de Sport Groningen.