Mijn Westerwolde Beweegt 0

Inclusief Sport & Bewegen

We willen graag dat iedere inwoner van Westerwolde een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Met iedereen bedoelen we dus ook echt: iedereen. Belemmeringen vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg. Deze situatie wordt vanzelfsprekend; aangepast sporten ruilen we in voor inclusief sporten en bewegen. Dit wordt gerealiseerd door beweegcoach in samenwerking met stichting Welzijn Westerwolde, zorginstellingen (Humanitas, Cosis, Meander etc), Wedde dat ’t lukt,  Fysiotherapiepraktijken, huisartsen, zorgaanbieders, Goudvereg (sociaal vitaal) , zorgverzekeraar Menzis, COA en sportverenigingen.